Generalforsamling 2020 for Karihaug AS

Det ble avholdt generalforsamling for Karihaug AS på Karihaug lørdag 23. mai kl. 13 -15.

Alle aksjonærer og styremedlemmer har møte- og talerett. Aksjonærer har stemmerett i forhold til antall aksjer. Frammøtte aksjonærer med aksjeportefølje ble registrert før møtet begynte.

Alle fullmakter skal være skriftlige i h.h.t. mal på hjemmesiden.

Styrets budsjett for 2020 er ikke lenger relevant pga. koronapandemien. Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått på generalforsamlingen.

Etter at generalforsamlingens avslutning, ble det servert et varmt måltid.

Dokumenter/Arsmelding-2019.pdf            Dokumenter/Arsregnskap-2019.pdf       Dokumenter/Arsregnskapsrapport-2019.pdf  

Dokumenter/Generalforsamling-innkalling-23-05-2020.pdf                                        Dokumenter/2020-03-09-Referat-fra-styremote-i-Karihaug-AS.pdf

Dokumenter/Fullmakt-generalforsamling-mal.pdf

Protokoll generalforsamling 2020