Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 for Karihaug AS ble avholdt på Karihaug lørdag den 08. juni kl. 16.00. Det møtte opp 17 aksjonærer med stemmerett som til sammen representerte 89,7% av aksjene.

Styret ble enstemmig gjenvalgt og betår av: Håkon Økland (leder), Sigurd Aglen (nestleder), Kari Økland (sekretær), Per Kristian Fjellvang, Ragnhild Horgen, Kari Urnes Fagerheim og Laila Bleikvassli. Vara: Margit Fjellvang og Liv Linvik.

Referat og dagsorden, regnskap, årsmelding og budsjett finnes i lenkene under.

Etter samlingen var det en enkel servering.

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2024-06-08-Ref-generalforsamling-sign..pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2024-06-08-Generalforsamling-2024-innkalling.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2023-Arsregnsk-2023-sign.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2023-Arsregnskapsrapp.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2023-Spes.regnskap.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2023-Arsmeld-2023-sign.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2024-Budsjett-.xlsx 

Dokumenter/2024-Generalforsamling/Skattemelding-2023.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/2024-01-09-Aksjeeierbok-oppdatert.pdf

Dokumenter/2024-Generalforsamling/Fullmakt-generalforsamling-mal.pdf