Givertjeneste for Karihaug

Karihaug AS er et ideelt aksjeselskap der det ikke tas ut utbytte. Gaver vil derfor forbli i selskapet til utvikling av eiendommen og virksomheten. Gaver vil også hjelpe oss til å holde et moderat prisnivå, slik at personlig økonomi i så liten grad som mulig skal bli et hinder for å delta på våre samlinger. Vi har for få transaksjoner til at det er hensiktsmessig å etablere autogiro og/ eller e-faktura.

De som ønsker å bidra med faste beløp kan selv ordne automatisk trekk i nettbanken til Gavekonto: 4516. 29. 45 754 ved å legge inn trekket under "Faste betalinger" under "Betalinger" i menyen "Alle tjenester". Dersom  du ikke ønsker faste trekk fra konto, kan beløpet betales inn på vanlig måte via nettbanken. Gi gjerne beskjed på e-post eller SMS om du vil bidra med faste beløp, slik at vi kan holde oversikt over faste givere.

På forhånd takk!