Retreat

 

Retreat på Karihaug

Karihaug ligger vakkert til med mange muligheter for naturopplevelser, hvile og rekreasjon. På Karihaug kan du trekke deg tilbake for ro, stillhet og bønn. Du kan komme avsides, legge hverdagen til side og bare være. Du blir tatt imot av et vertskap, får eget rom med oppredd seng og full pensjon og kan delta på fellessamlinger. Du velger selv hvor mange og hvilke dager du ønsker å delta innenfor hver retreatperiode.

Hva er retreat?
Retreat betyr å trekke seg tilbake til et stille sted. Retreat finnes i mange ulike former. På Karihaug ønsker vi å skape rom for stillhet og ro for å søke Gud og være sammen med Jesus. På retreat kan du fordype seg i Bibelens tekster, be, gå turer, koble av og bare være stille. Dagsrytmen veksler mellom samlinger i fellesskap, tid for deg selv, felles måltider og en samtale hver kveld der de som vil, kan dele tanker og opplevelser med de andre. Du trenger ingen forhåndskunnskaper verken i bønn eller bibellesning. Både søkende og troende er velkomne til retreat.

Dagsrytme (kan variere noe)

08.30           Morgenbønn

09.00           Frokost

12.00           Bønn midt på dagen

13.00           Lunsj

16.00           Småkaffe/ te

19.00           Middag

21.00           Kveldsbønn og evt. samtale

22.00           Kveldskaffe/ te

 Gruppen eller staben på retreat?

En organisasjon, menighet, vennegjeng eller gruppe kan bestille og forme/ organisere sitt eget retreat på Karihaug.

Formålsparagrafen vår tilsier at vi ikke vil ta imot grupper som ønsker et retreatopplegg innenfor alternative religionsutøvelser.

Rekreasjon
Karihaug kan også ta imot deg dersom du ønsker noen dager avsides, for hvile og rekreasjon, med tiden helt til din egen disposisjon.

Påmelding til:

E-post: hakon@okland.as              SMS: 916 70 540

Retreatene har bindende påmelding senest én uke før retreatperioden starter.

Priser med overnatting og full pensjon:

Ett døgn:  Kr. 850,-
Påfølgende døgn: Kr. 750,- pr. døgn

(Halv pris for barn/ungdom under 18 år)

Bankkonto: 4516.29.26 288    Vippsnr. 504 496        Kortterminal på Karihaug

Retreat september red

Deltagere på retreat 14.-17. september 2020