Informasjon og dokumenter

Dokumenter ang. etableringen av Karihaug AS:

Stiftelsesdokument for Karihaug AS

Møteprotokoll fra stiftelsesmøte for Karihaug AS

Vedtekter for Karihaug AS            Aksjebok for Karihaug AS

Firma og eiendom:

Firmaattest            Eiendomskart

Generalforsamlinger:

Generalforsamling 2018

for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 14. april  kl. 12 - 14 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram styrets forslag til budsjett. Styret ble enstemmig gjenvalgt.

 Innkalling og saksliste     Generalforsamlingsprotokoll      Årsmelding 2017  

Årsregnskapsrapport 2017        Årsregnskap 2017              Aktivitetsplan 2018

Budsjett 2018       

Generalforsamling 2019

for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 30. mars  kl. 12 - 14 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram styrets forslag til budsjett.

Valg: Monica Holen velges til nytt fast styremedlem i Karihaug AS til erstatning for Toini Sjånes Pedersen. Resten av styret med varamedlemmer gjenvelges.

Innkalling og saksliste         Generalforsamlingsprotokoll      Årsmelding 2018

Årsregnskapsrapport 2018        Årsregnskap 2018             Aktivitetsplan 2019

Budsjett 2019

Generalforsamling 2020

for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 23. mai  kl. 13 - 15 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram et revidert forslag til budsjett pga. nedstengningen under coronapandemien.

Valg: Laila Bleikvassli velges til nytt fast styremedlem i Karihaug AS til erstatning for Rakel Fjellvang som skal flytte. Resten av styret med varamedlemmer gjenvelges.

Innkalling og saksliste             Generalforsamlingsprotokoll        Årsmelding 2019

Årsregnskapsrapport 2019          Årsregnskap 2019