Om oss

dscn1531

 

Mål for Karihaug

  • å være et sentralt møtepunkt for BØNN OG KONFERANSER, og et kraftsentrum for utrustning til kristen tjeneste.
  • å være et møtested der barn og unge nås med evangeliet og samtidig får positive natur- og friluftsopplevelser
  • å ha arrangement til oppbyggelse og kunnskapsformidling
  • å tilby mat, overnatting og informasjon om lokal kultur og historie i en hyggelig atmosfære med aktivitetstilbud og omvisninger
  • å bidra til videreutvikling av lokalsamfunnet

Organisering og vedtekter

Eiendom og drift organiseres i et felles aksjeselskap uten utbytte.

Selskapet skal ha vedtekter med kristen formålsparagraf og bestemmelser om at det ikke betales utbytte eller avkastning av investert kapital. Eventuelle overskudd tilbakeføres til utvikling/ investering i eiendommen og virksomheten.

Dersom det skulle bli et overskudd etter indeksregulering av aksjeverdien ved et eventuelt salg, skal de overskytende midlene gå til tilsvarende formål/ virksomhet på Helgeland.

Virksomhetsplan

Målgruppe barn, unge og familier:

Sommerleirer med natur- og friluftsliv

Varighet:         3 – 7 dager (skoleferien)

Aktiviteter:     Fjellturer, naturstier, kano- og båtturer, teltliv, fiske, matkultur

Lokaliteter:     - Barnas naturpark (natursti, fiske- og badeplass, grillkøte m.m.),  Bleikvasselva (kanopadling, fiske) og  

                            Stormyrbassenget  (båtturer, kanopadling, fiske, bading, fugletitting)

Vinterleirer med natur- og friluftsliv

Varighet:         3 – 7 dager (vinterferien)

Aktiviteter:     Skiturer, slalåm, skuteraktiviteter

Lokaliteter:     Skibakke med skitrekk, åpne snøskuterløyper, skiløyper

Felles:             Tilpassa møteaktiviteter etter aldersgrupper.

Konfirmant- og familieleirer – utleie til kirke/menigheter. Aktivitetsmuligheter som beskrevet ovenfor.

Målgruppe voksne:

Evangeliske møter/ bønneweek-end

Temamøter/ week-end samlinger i egen regi som f.eks.:

            Kvinnehelg og mannshelg, ekteskapskurs, pensjonistskole

            Retreatsamlinger

            Utleie til eksterne kursarrangører/ seminarholdere

Turister/ reiseliv:

Primært sommertilbud med overnatting og servering. Tilbud om lokale omvisninger.

Lokaliteter i gangavstand:  Gammelskolen (restaurert internatskole/ forsamlingslokale), rekonstruert sørsamisk boplass,    «Køtaplassen» og gårdsmuseum med årestue og komplett historisk samling.

Profilering og markedsføring reiseliv: Villmarksveien som alternativ til E6, Okstindan natur- og kulturpark - base for kultur- og  naturopplevelser og friluftsliv med bl.a. tilbud om kano- og båtutleie

Det kan etableres et samarbeid med Helgeland reiseliv, turoperatører/ reiselivsbedrifter, lokale tilbydere og Hemnes kommune. 


Yrkes- og bedriftstilbud:

            Overnatting og evt. servering i forbindelse med tilreisende arbeidere.

            Kurs og minikonferanser i bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Private utleie- og arrangementstilbud med eller uten servering

            Konfirmasjonsselskap, åremålsdager, utstillinger m.m. 

Omfanget av de ulike aktivitetene og antall gjestedøgn vil avhenge av etterspørselen og må tilpasses denne. Tilbudene på Karihaug profileres via en egen hjemmeside, ved brosjyrer og gjennom et aktivt innsalg mot organisasjoner, menigheter, bedrifter og offentlig virksomhet.