Bønnehelg 2019

Bønnehelg 1.-3. nov 2019 med Solfrid Jebsen med team